Služby na mieru

Poštový Outsourcing

Vy ešte chodíte na poštu?

Venujte sa dôležitejším veciam a podaj zásielok nachajte na nás!

  • Zberná jazda:
    Náš kuriér vyzdvihne Vami pripravené zásielky pre denný podaj priamo u Vás v office, na podateľni, v P.O.Boxe … Vy si určíte kde.
  • Zásielky spracujeme v zmysle poštových podmienok podľa určeného podaja (obyčajný list, 1. trieda, doporučená zásielka …) a podáme za Vás na poštu …
    … ešte v ten deň!

Aplikácia LK Podaje

Posielajte papierovú korešpondenciu cez nás!

Tlač, obálkovanie a distribúciu Vašich obálok nechajte na nás!

Len dva kroky:

1.) vytvorte si list na tlač vo Vašom PC

2.) nahrajte listi do aplikácie LKPodaj, ktorú Vám dodáme

a o ostatné sa už postaráme: vytlačíme, zaobálkujeme, pošleme … ešte v ten deň!

Benefity

Máte záujem o túto službu?