Používané výrazy v našej praxi

Prehľad najčastejšie používaných výrazov v našej praxi.
 • Lettershop – kompletný servis tlačových vstupov a výstupov. Zahŕňa prípravné fázy pri tvorbe šablóny pre tlač, tlač, obálkovanie, podaj na poštu
 • Layouting – grafická príprava šablóny na tlač s prípadnou personalizáciou dynamickými dátami z databázy
 • Fulfillment  (balíková logistika) – starostlivosť o kompletnú logistiku zásielok, od prijatia objednávky, vychystanie tovaru, balenie tovaru, doručovanie tovaru na základe objednávok. Využívajú ho najmä e-shopy
 • Pickovanie – vychystávanie tovaru 
 • Multipack – atypické práce pri balení tovaru pri podpore tovaru
 • Injekt – nástrek dynamických dát na fóliu alebo obálku 
 • Skladové hospodárstvo – vedenie skladovej evidencie, operatívny príjem a výdaj
 • tovaru, pravidelné zasielanie reportov o stave komponentov na sklade
 • adresné zásielky – zásielky určené pre konkrétneho adresáta, doručované do schránok adresáta
 • neadresné zásielky – zásielky, ktoré nie sú určené konkrétnemu adresátovi, zväčša majú reklamný, propagačný charakter (letáky)
 • transakčné tlače  (produkčné tlače) – tlač komunikačných dokladov od veľkých subjektov ku konečnému adresátovi ( bankové výpisy, upomienky, faktúry … )
 • hromadné tlače – tlače niekoľkých druhov dokumentov zoskupených do tlačovej zostavy na základe zvolenej logiky 
 • strečovanie – ovíjanie paliet strečnou, zmrštiteľnou fóliou ( vytvorí obal palety s ochrannou funkciou) 
 • CMYK – škála základných tlačových farieb:  azúrová C, purpurová M, žltá Y a čierna K, ktoré sa pri tlači miešajú do výsledných želaných farieb
 • Falcovanie – skladanie tlačovín do požadovaného formátu 
 • DL obálka – 110 x 220 mm výlučné pre ručné plnenie  ( vkladáme do nich A4 zložené na tretiny)
 • C6/C5 obálka – 114 x 229 mm výlučne pre strojové plnenie ( vkladáme do nich A4 zložené na tretiny)
 • C5  obálka – 162 x 229 mm ( vkladáme do nich A4 zložené napoly, vyrábajú sa strojné alebo ručné)
 • C4 obálka – 229 x 324 mm (vkladáme do nich A4 nezložené, vyrábajú sa ručné)
 • Obálka B4 – 250 x 353 mm  (vkladáme do nich A4 nezložené, vyrábajú sa ručné)
 • Obálka B4 s X-dnom – 250 x 353mm a s rozšíreným dnom pre trojrozmerné vklady 
 • Remitenda – vrátené zásielky z pošty, ktoré sa z objektívneho dôvodu nedoručili